Författare: johan

23
maj

Så får du bättre inomhusmiljö

Det är inte bara luften utomhus och i vår atmosfär som vi måste ta hand om för att må bra, utan också luften inomhus, i våra hem. Även om luften så klart kan kännas ren, innehåller inomhusluften oftast miljarder små partiklar och ämnen som kan vara rent skadliga för oss människor. Dessa ämnen och partiklar […]

12
maj

Så sköter du ditt hus miljövänligt

Den som äger en fastighet vill naturligtvis sköta om den på bästa sätt. Men hur ska man egentligen göra för att göra det på ett sätt som även är snällt mot miljön? Behöver man använda miljöfarliga hjälpmedel för att klara av sin fastighetsskötsel på bästa sätt? Nej, naturligtvis inte. Det finns massor av knep du […]

12
maj

Global uppvärming

Den globala uppvärmningen påverkar oss som människor både nu, och i kommande generationer. Den globala uppvärmningen innebär en höjning av medeltemperaturen på jordens yta. Temperaturökningen beror på den så kallade växthuseffekten. Växthuseffekten orsakas av de så kallade växthusgaserna. Dessa gaser finns i jordens atmosfär, och exempel på dem är vattenånga, kväveoxid, ozon och koldioxid. Gaserna […]

22
feb

Allmänt om miljö

  Att vara en person som inte tänker på miljön och allt som rör det är idag nästan en omöjlighet. Om du verkligen inte bryr dig och skräpar ned ses du som en dålig människa av allmänheten. Miljö handlar om allt det som finns runt omkring dig som person, vilket inkluderar luften, naturen, vatten och […]

4
Dec

Miljöfrågor på global nivå

  När det handlar om de stora frågorna gällande miljön och hur planeten jorden ska räddas från undergång, så ligger dessa på det globala planet. Här handlar det om mycket avancerad teknologi som ligger till grund för detta arbete, vilket kräver personer med stora kunskaper om miljön för att kunna göra ett bra arbete. Dessa […]

14
Nov

Miljöfrågor på det lokala planet

  När det gäller miljöfrågor på det lokala planet berör detta i stort sett alla som har med kommunen och alla de som lever i en kommun att göra. Här handlar det om hur du själv sköter ditt liv för att vara miljövänlig och ta din del av ansvaret för att inte skräpa ned och […]

20
sep

Olika typer av miljöorganisationer

  Att det finns många olika miljöorganisationer är det nog ingen som har missat. Dessa har naturligtvis skapats på grund av att alla de stora problem med miljön i världen har blivit kända för personer på det privata planet. Här kommer det att finnas en hel del olika skillnader mellan de miljöorganisationer som finns, och […]

11
jul

Produkter skapade för att rädda miljön

  Något som blivit mycket stort och även då naturligtvis kommersiellt, är att skapa olika produkter som informerar om att rädda miljön. Här kan det vara olika produkter som sprider kunskapen om att en miljöorganisation finns. I det fallet handlar det mycket om det som går under gruppen profilreklam. I det fallet har många olika […]

10
jul

Mera om miljöfrågor på nätet

  Den information du har kunnat ta del av på denna sida är egentligen bara något som har skummat ytan, och är enbart till för att väcka alla dem som fortfarande sover gällande de stora miljöfrågorna. För alla som har vaknat upp eller redan hade ett intresse av att veta mera ingående om hur viktiga […]