Att vara en person som inte tänker på miljön och allt som rör det är idag nästan en omöjlighet. Om du verkligen inte bryr dig och skräpar ned ses du som en dålig människa av allmänheten. Miljö handlar om allt det som finns runt omkring dig som person, vilket inkluderar luften, naturen, vatten och jorden du lever på. Under lång tid har miljön alla lever i försämrats på grund av dålig hantering av sopor, avfall och olika utsläpp från stora företag och anläggningar. På grund av alla problem idag förknippas ofta ordet miljö just med alla svårigheter som finns på området.

Idag är det mycket viktigt att ta hand om miljön, och det ligger så högt upp att det berör stora globala frågor såväl som det berör dig som person på det privata och lokala planet. Det har gjort att det tillkommit många olika regler, praxis och lagar gällande hur du måste ta hand om ditt eget avfall och dina sopar, för att kunna vara med och hjälpa till så den natur och miljö alla lever i kan bevaras för kommande generationer. Numera är det till och med tal om att miljö måste räddas och återigen byggas upp till att bli starkare för att nedbrytningen av planeten jorden ska kunna stoppas.

När det gäller miljö och allt det som rör detta område finns det idag två olika huvudgrupper som människor delas in i. Den första gruppen är de som verkligen tror på och säger sig ha kunskapen om att det inte är för sent att rädda den jord som alla lever på. Dock måste det till massor av förändringar och det är bråttom att få igång denna procedur. Andra gruppen är de som anser att det redan är för sent att göra något åt den negativa spiral som påbörjats, och att det bara är en väntan på att allt ska bli sämre och att planeten slutligen inte går att leva på.

Hur det än ligger till med det är det aldrig försent att försöka. Det stora problemet är dock hur det ska kunna ske på det globala planet, i och med att olika länder ligger på så olika nivåer gällande både ansvar och de kunskaper som krävs för att det ska vara möjligt. Det arbetas dock det hårt på att det verkligen ska fungera, och en del säger sig också redan nu se tecken på att en långsam återhämtning verkligen är igång. Bara det kan vara ett positivt tecken som gör att flera vill ta sitt ansvar i framtiden, vilket gör att återhämtningen ökar i takt.

Alla länder behöver hela tiden tänka framåt, minska på utsläpp, minska på användningen av fossila bränslen och utbilda sin befolkning i vad de kan göra lokalt.