När det gäller miljöfrågor på det lokala planet berör detta i stort sett alla som har med kommunen och alla de som lever i en kommun att göra. Här handlar det om hur du själv sköter ditt liv för att vara miljövänlig och ta din del av ansvaret för att inte skräpa ned och vara en miljöbov. Det gäller naturligtvis också alla de företag och den offentliga sektor som finns i kommunen. Något som också är lättare för alla som vill, är att vara med och påverka de beslut gällande miljöfrågor som ligger på det lokala planet.

I det fallet kommer det ingå frågor som sopsortering och att exempelvis samåka till jobbet, vilket leder till mindre utsläpp av avgaser. Här ingår också att minska på sin egen energiförbrukning genom att vara den som stänger av olika elektriska apparater när de inte används, samt att exempelvis använda moderna ljuskällor som drar ned förbrukningen av elektricitet i hemmen och på arbetsplatserna. Om det kan uppnås på det lokala och privata planet, kommer det också att få en stor effekt rörande de stora globala miljöfrågorna.

Nu kan allt detta ses som något som absolut inte kommer att fungera, då du inte alls tror på att du som enskild individ kan vara den som hjälper till. Här grundar du det på att det finns massor med människor som inte tar sitt ansvar, och det således inte märks om du skulle göra det. Det är just det tankesättet som har skapat de miljöproblem som idag finns och visst är det svårt att få alla att dra åt samma håll, men det måste börja någonstans och det börjar med den enskilda individen.