Att det finns många olika miljöorganisationer är det nog ingen som har missat. Dessa har naturligtvis skapats på grund av att alla de stora problem med miljön i världen har blivit kända för personer på det privata planet. Här kommer det att finnas en hel del olika skillnader mellan de miljöorganisationer som finns, och det kan vara både positiva skillnader samtidigt som negativa. De flesta av alla de organisationer gällande miljön och naturen som finns, jobbar på ett fredligt och administrativt sätt. Här handlar det om att förmedla information och kunskap om vad det är som händer med planeten.

Sedan finns det andra som kallas för mera militanta organisationer, som då istället för att informera handgripligen och ibland på ett våldsamt sätt, ger sig in i striden. En av dessa, som är den mest kända, är Greenpeace vilka många gånger har stoppat olika händelser på ett mer eller mindre militant sätt. Det är egentligen inte inom lagens råmärken och det finns de som tycker det är bra medan det finns de som säger att en våldsam strid inte löser några av de problem som finns rörande miljön och naturen.