Den information du har kunnat ta del av på denna sida är egentligen bara något som har skummat ytan, och är enbart till för att väcka alla dem som fortfarande sover gällande de stora miljöfrågorna. För alla som har vaknat upp eller redan hade ett intresse av att veta mera ingående om hur viktiga dagens miljöfrågor är, kommer det att finnas massor av information gällande detta stora område. Den bästa platsen att finna information om det är att söka den på nätet.

På denna plats finner du idag i stort sett information om allt. När det gäller miljöfrågor kommer du som vill diskutera och vara lite mera aktiv inom detta område, också att finna massor av forum och diskussionsgrupper rörande olika ämnen som berör miljön. Här kan du diskutera med andra och vädra dina egna uppfattningar, vilket kan leda till att du senare blir mera aktiv på ett högre plan inom detta viktiga ämne. Allting måste börja någonstans och idag är det mycket av det som börjar på Internet.