Den globala uppvärmningen påverkar oss som människor både nu, och i kommande generationer. Den globala uppvärmningen innebär en höjning av medeltemperaturen på jordens yta. Temperaturökningen beror på den så kallade växthuseffekten. Växthuseffekten orsakas av de så kallade växthusgaserna. Dessa gaser finns i jordens atmosfär, och exempel på dem är vattenånga, kväveoxid, ozon och koldioxid. Gaserna bildas vid förbränning av olika material. Från början har växthuseffekten möjliggjort livet på jorden, och effekten var från början en helt naturlig process som var nödvändig för allt liv som finns på jorden. Med människans ökade användning av fossila bränslen, har dock växthuseffekten förstärkts mycket.

Problem orsakade av den globala uppvärmningen

 

Växthusgaserna bidrar till att värma upp jorden, och utan dessa gaser skulle livet inte kunna finnas på planeten. Dock har människan under de senaste åren orsakat mycket stora utsläpp av främst gasen koldioxid, genom användande av fossila bränslen. Detta har ökat nivån av växthusgaser i jordens atmosfär, och växthuseffekten har förstärkts – och så även den globala uppvärmningen. Temperaturen stiger i takt med att infrarött solljus reflekteras tillbaka till jorden. På grund av detta avdunstar vattnet på jorden i snabbare takt. Det regnar och snöar heller inte lika mycket som tidigare eftersom jorden blivit varmare. Det har nu på flera ställen blivit bevattningsförbud och vattenkris på grund av global uppvärmning. Den globala uppvärmningen bidrar alltså till stora konsekvenser, inte bara för oss människor, utan också för djuren och våra kommande generationer.

Att förbättra miljön

Det finns dock mycket vi människor kan göra för att förbättra miljön och minska växthuseffekten. Det bästa är att minska användandet av fossila bränslen. Istället för att använda energi skapad av till exempel kol, finns det idag vindkraft eller vattenkraft som är mycket mer miljövänligt. Det är också bra att minska användandet av bilen, och istället gå, cykla eller åka kollektivt. Ett annat alternativ är att samåka, så antalet bilar blir mindre och därmed också drivmedelsförbrukningen. Med tanke på den låga vattennivån är det också bra att spara på vatten så gott det går. Det finns flera sätt att lära sig mer om miljön. På internet finns mycket att läsa, och så även i tidningar och böcker. Har man svårt för att läsa finns också ljudböcker om miljön för barn och vuxna i alla åldrar.