Något som blivit mycket stort och även då naturligtvis kommersiellt, är att skapa olika produkter som informerar om att rädda miljön. Här kan det vara olika produkter som sprider kunskapen om att en miljöorganisation finns. I det fallet handlar det mycket om det som går under gruppen profilreklam. I det fallet har många olika företag sett en chans att göra kommersiell vinning på att arbeta för att rädda naturen och miljön.

De bästa produkterna som skapas för att rädda miljön är dock alla de som är framställda genom en naturlig process och enbart innehåller materiel eller ingredienser som är naturliga eller som inte skadar naturen på något sätt. Dessa produkter är egentligen de enda som skulle få gå under benämningen produkter som är skapade för att rädda naturen. Som tur är kommer det hela tiden en större grupp av dessa produkter och konsumenten idag är också mer medveten i sina val.