När det handlar om de stora frågorna gällande miljön och hur planeten jorden ska räddas från undergång, så ligger dessa på det globala planet. Här handlar det om mycket avancerad teknologi som ligger till grund för detta arbete, vilket kräver personer med stora kunskaper om miljön för att kunna göra ett bra arbete. Dessa experter levererar sedan de korrekta resultaten och siffrorna baserade på de undersökningar som görs, till berörda parter inom världens olika regeringar. Här är det sedan de som ska arbeta tillsammans för att komma överens om hur alla de problem med miljön som finns ska lösas. Många gånger kan det kännas som att du själv, som privatperson, inte kan göra mycket utan bara vara den som väntar på resultaten.

Detta är inte alls sant och här har du faktiskt möjligheten att själv skaffa massor med information och vara med och påverka det som sker. Inom området miljöfrågor kommer det alltid att finnas plats för fler goda idéer, och är idéerna och lösningarna på en hög nivå och anses vara effektiva kan det bli du som bidrar med något stort för livet på jorden. Det är också så att de miljöfrågor det handlar om inte alls egentligen ligger på det globala planet. De har kommit upp till denna nivå, enbart av den anledningen att de blivit så stora och svåra att lösa. Det första som sker när det gäller miljön och dess påverkan, sker alltid på det privata planet.

Här handlar det om hur du som är företagare, sitter i en hög position i offentlig sektor eller du som är privatperson tar ditt ansvar. I det fallet alla i dessa olika positioner i livet tog sitt ansvar istället för att ibland smita från det av lathet eller fördelaktiga ekonomiska anledningar, skulle det egentligen inte alls finnas några miljöfrågor på det globala planet. Dessa stora problem har i grunden uppstått beroende på att vissa företag, organisationer och privatpersoner inte alls har sett till miljön och hur de påverkar denna genom nedsmutsning. Naturligtvis finns det fortfarande frågor som skulle kunna ligga på det globala planet. Det är hur det ska utvecklas effektivare metoder för att kunna utnyttjar jordens förnybara energikällor på ett smartare sätt för att minska utsläppen som sker idag.