Det är inte bara luften utomhus och i vår atmosfär som vi måste ta hand om för att må bra, utan också luften inomhus, i våra hem. Även om luften så klart kan kännas ren, innehåller inomhusluften oftast miljarder små partiklar och ämnen som kan vara rent skadliga för oss människor. Dessa ämnen och partiklar släpps ifrån all från byggmaterialet som huset är gjort av till textilier och impregneringsmedel i möbler, liksom plaster och elektronik i hemmet. Det kan handla om till exempel formaldehyd, flamskyddsmedel och andra kemikalier, som kan få mycket negativa konsekvenser hos framförallt barn, som fertilitetsproblem, för tidig pubertet, fetma, begåvningshandikapp och cancer. Här kommer därför några tips som kan vara bra att ha i åtanke för att skapa en så bra inomhusmiljö som möjligt.

A och O för en bättre inomhusluft är att ha en effektiv ventilation. Om man är osäker är det bäst att låta en yrkeskunnig titta på ens ventilationssystem, för att avgöra om det är tillräckligt effektivt. I andra fall kan man vara säker på att det är dags att göra någonting åt det, till exempel om man har en fläkt av modellen Bacho Minimaster, som installerades i många svenska hem runt 1970. De har med andra ord suttit där ett tag, och man bör antingen rensa ur kanalerna eller byta ut fläkten helt och hållet. Det kan du bland annat få hjälp med av Radea.

Något annat man kan göra för att få bättre inomhusluft, även om det kanske inte är det roligaste, är att städa ofta. Genom att dammsuga och damma, det vill säga genom att hålla hemmet så fritt från damm som möjligt, förhindrar man att dammet binder de skadliga ämnena i luften. Intag av sådant damm, vilket barn som kryper på golvet är riskzonen för, kan vara mycket skadligt för deras hälsa. Som vuxen är man dock inte helt skyddad från dessa ämnen heller; de partiklar som man ser flyta omkring i luften under en solig dag binder också dessa ämnen, och lägger sig sedan på alla ytor i hemmet, från golvet till köksbänken. Därför är det viktigt att hålla rent, för allas hälsa.