Alla är beroende av el för att kunna sköta vardagen och därför har många olika elbolag tillkommit för att folk ska kunna välja vilken typ av el de vill ha utifrån sina egna preferenser. Att byta elbolag har många fördelar både för miljön och för plånboken. Läs mer om varför du bör byta elbolag.

El och miljö

Varifrån man får sin el kan variera beroende på vad för typ av energikälla man föredrar och varför. Det finns många energikällor att välja mellan och olika källor har olika för- och nackdelar. Vilka fördelar man är ute efter beror helt på vad man värdesätter mest. Det råder också olika syn på vad som är bäst utifrån miljösynpunkt. En del hävdar bestämt att vind- och vattenkraft är det bästa för miljön, medan andra hävdar att exempelvis kärnkraft är den renaste formen av energikälla som finns. Vem man är och vad man tycker spelar alltså stor roll när det kommer till vilken typ av energikälla man föredrar. Om du är osäker eller inte bryr dig om var elen kommer ifrån kanske det istället är priset som är i fokus när du ska välja elbolag. Det är nämligen en väldigt vanlig orsak till att man väljer att byta elbolag.

Byt elbolag och spara pengar

Det finns många sätt att spara pengar på och att byta elbolag är ett av dem. Vi använder elen varje dag och det är därför något som många bryr sig en hel del om, eftersom hur mycket el man använder påverkar plånboken. Den som vill spara pengar gör därför bäst i att tänka på hur elen förbrukas, men framförallt var elen kommer ifrån. Genom att byta elbolag kan man spara en hel del pengar. Många vill till exempel ha ett elbolag och ett elavtal som har en blandning av bra el och ett bra pris, medan andra bara bryr sig om var elen kommer ifrån eller vad den kostar. Att byta elbolag kan vara bra om du vill ha mer kontroll över vad du gör med din el samt vill ha bättre koll på din ekonomi.

Fördelen med att byta elbolag är, förutom att spara pengar och hjälpa miljön, även ett sätt att göra sin röst hörd. Det är ett sätt att rösta med plånboken, precis som man gör varje gång man handlar i matbutiken. Med andra ord sänder det ut en signal om vad man som kund gillar och vill ha mer av. Om du vill att kärnkraften ska få mer kapital så är det kärnkraft du ska välja som energikälla. Då kommer den sektorn att växa och konkurrenterna kommer att märka vart kunderna tar vägen.