Det finns många anledningar till att överväga solceller, dels för miljöns skull och dels med tanke på elräkningarna. Med de höga elräkningarna och risken för elavbrott i södra Sverige, är det inte konstigt att många överväger eller slår till på solceller. Ur ett större perspektiv är solceller bra då de anses vara en av de mer skonsamma elproducerande metoderna. Så det är inte längre bara de stora elbolagen som kan vara med och påverka elproduktionen, du kan själv välja miljövänligare alternativ hemma på taket.

För många är inskaffandet av solcellspaneler en kombination av ekonomiska och miljömässiga fördelar. Det finns många goda anledningar till att skaffa solceller, men vad solceller ligger på i pris beror på flera olika faktorer och du kan söka på din adress för att få ett kostnadsfritt prisförslag för just ditt tak. Du kan även göra lönsamhetsberäkningar inför din investering av solceller.

Kostnaden för solceller

Vad solceller har för pris är givetvis en viktig del i övervägandet, och det beror som sagt på olika faktorer. Dels hur många solceller du behöver, var du införskaffar dem och om du väljer att köpa solceller eller att leasa dem. För att få ett tydligt pris bör du kolla hos den specifika leverantör du överväger, och då få en prisuppskattning samt information om installation, o.s.v. Hur mycket du kan spara med solceller är förmodligen också en fråga för många, och även det beror på flera faktorer. Därför går det inte att säga hur mycket du kan tänkas spara på solceller i månaden, i längden eller när solcellerna har betalt sig helt. Det beror bland annat på hur mycket sol du får på ditt tak och elen du därmed producerar, men det är som sagt flera faktorer som spelar in även här. Därför är det bra med en aktör där du kan följa hur mycket el dina solceller producerar när de väl kommit på plats. Ett annat plus med solceller är att den el dina solcellspaneler producerar som du inte själv förbrukar, kan du faktiskt sälja. Det är dock inte bara hus som kan dra fördel av solceller, då även bostadsrättsföreningar kan investera i solceller som grönare teknik. Precis som för villaägare kan det på sikt bli mer ekonomiskt fördelaktigt för föreningen och medlemmarna i den.

Ett annat plus med solceller är att även om du skulle sälja huset i framtiden och inte själv kan dra nytta av solcellerna på taket längre, så kan de faktiskt öka värdet på huset inför försäljning. Du kan säkert själv tänka dig fördelen du skulle se i ett hus med befintliga solceller på taket. Även om mycket fokus läggs på solcellskostnader och hur mycket du kan spara, så handlar det givetvis till stor del om miljö och klimat i längden.