Den rådande forskningen har länge varnat oss för en kommande klimatkris. Isen kring polerna sägs kunna smälta, varpå havsnivåerna ökar, vilket försätter massvis av människors hem under vatten. Extremt väder härjar, med allt från orkaner till värmeböljor och torka, likväl som kraftig iskyla. Med alla dessa tänkbara och förödande konsekvenser på denna jord är det inte svårt att inse allvaret i situationen. Men vem ska man tro på? och hur kan vi stoppa detta förlopp? Är vi på väg mot en istid eller en väldigt “hot planet”? Vem vet, allt styrs ifrån rådande maktstruktur.

Förutom att vi alla kan göra så gott vi kan genom att skapa ett tänkande där vi begränsar onödig konsumtion och hänger oss åt aktiviteter som främjar ett visst klimat, så kan det vara så att koldioxidutsläppen, enligt central utsaga, ändå orsakar problem i vår värld. Bland lösningarna finns något som kallas CCS, eller ”Carbon capture and storage”, vilket på svenska kan benämnas koldioxidavskiljning och lagring.

Koldioxidavskiljning och lagring

Då återstår frågan, vad är koldioxidavskiljning och hur fungerar det? Koldioxidavskiljning är något som kan användas för att minska koldioxidutsläppen markant i industriella sammanhang, vilket är en av de tre mest bidragande sektorerna till koldioxidutsläppen.

Tekniken går ut på att sätta filter och ledningar i anslutning till skorstenen på industrierna som leder koldioxiden ner till lagringsställen som ska vara under marken. Man för då alltså tillbaka koldioxiden till vart den kom ifrån kan man säga.

Ytterligare nytta med koldioxidavskiljning

Inte nog med att koldioxiden inte släpps ut i atmosfären kan den också göra nytta. Den kan användas för att skapa underjordiska växthus där vi kan odla mer mat. Den kan också användas till att skapa plast, eller kolsyrad dryck.

Men den kanske främsta användningen vi skulle kunna ha av koldioxiden är att återanvända den för att framställa väte. Väte är en gas som skulle kunna användas istället för fossila bränslen, och är betydligt mer miljövänligt. Mer koldioxid släpps dock ut än vad det finns efterfrågan för, så det mesta kommer att behöva lagras.