När du vill vara med och värna om miljön, handlar det för många människor om att vara med i en miljöorganisation eller en grupp som sprider ett budskap. Naturligtvis kommer detta att behövas och alla har ett behov av att veta hur de ska göra för att vara med och ta sitt ansvar gällande miljön. Nu kommer det dock inte att vara det stora som handlar om att värna om miljön, utan det kommer helt enkelt att vara hur du själv lever och är som person.

När du värnar om miljön är du den som gör allt du kan för att leva ett liv med en hållbar livsstil, vilket betyder att du själv gör alla de rätta sakerna för att ta ditt eget ansvar. Först när du gör det kan det vara dags att ansluta sig till en eventuell miljöorganisation. Idag finns det alltför många människor som lever i tron att enbart vara ansluten till en sådan organisation gör dem till en bättre och mera ansvarsfull person. Här handlar det inte om vad du är med i för organisation, utan det handlar enbart om hur du själv gör för att rädda miljön.