Nu för tiden flyger vi mer än någonsin. Man åker på både semesterresor och affärsresor med flyg eftersom man inte vill slösa bort värdefull tid med att transportera sig från ett ställe till ett annat. Det finns många olika flygbolag att välja på som både erbjuder flyg till budgetpris samt de som har mer lyxigare varianter. Fördelen med flyg är att det är ett säkert sätt att komma till ett ställe från ett annat och det är ett snabbt alternativ. En av nackdelarna med flyg är givetvis påverkan det har på miljön.

En ny flygskatt

Regeringen har föreslagit en ny flygskatt i årets budget. Anledningen är att dämpa de miljöeffekter som flyget orsakar. Regeringens ambition är att införa den nya flygskatten den 1 januari 2018. Flygbolagen Norweigan, SAS och BRA går nu ut i en gemensam protest mot den planerade flygskatten. Representanterna för de olika flygbolagen säger att de tror att detta kommer att vara skadligt för Sveriges näringsliv. Flygskatten kommer att minska tillgängligheten till Sverige och därmed också försvåra för näringslivet att utvecklas positivt. De extra kostnaderna skulle slå hårt mot planerade verksamheter som till exempel nya rutter. Dessutom får alla påtänkta investeringar såsom nya flygplan vänta eftersom man inte vet vad som kommer att hända om den nya flygskatten blir ett faktum.

Konsekvenser av flygskatt

 

Anledningen till förslaget om en flygskatt är att man vill uppmuntra resenärer till att ta mer miljövänliga alternativ och att minska flygets klimatpåverkan. Som resenär kan man bli mer medveten om resealternativ och inte alltid välja flyg som första val. Dock om man har ett speciellt syfte med sin resa, kan detta rättfärdiga en flygresa. kanske vill du flytta till Singapore, vilket skulle göra att restiden skulle bli alltför lång om man inte använde flyg. Flygskatten skulle bara tas från resor från Sverige och svenska flygplatser. Extrakostnaden för en enkelbiljett inom EU skulle bli 80 kronor medan en längre resa som till exempel till USA skulle bli 460 kronor dyrare. Med skatten beräknar man att antalet koldioxidekvivalenter kommer att minska med 0.08 till 0.2 miljoner ton.