Fokuset på hållbart leverne blir allt större idag, av en självklar anledning: vi måste minska vår påverkan på klimatet om människor ska kunna fortsätta leva på vår planet i framtiden. Står man inför ett byggprojekt för ett bostadshus, som tar upp åtskilliga resurser både under konstruktionen och när de boende väl har flyttat in, har man därför ett ypperligt tillfälle att bidra till den hållbara utvecklingen genom att bygga ett hus som är miljövänligt både i sin konstruktion och i sin energikonsumtion.

En av de första sakerna man ska tänka på för att bygga miljövänligt är att välja naturmaterial (gärna från växtriket) i så stor utsträckning som möjligt. Trästomme är till exempel det allra bästa, och när man kommit så långt som materialval till golvet kan man överväga alternativ som bambu, som växer tillbaka betydligt snabbare än andra träslag. Självklart ska man också tänka på att undvika material som kan innehålla gifter och kemikalier som är skadliga för människor och natur, som fogmassor och fogskum.

När man planerar husets utformning ska man inte heller glömma dess energikällor. I och med att man bygger ett hus från grunden har man ett utmärkt tillfälle att inkorporera solfångare för varmvatten och solceller för el till huset, för att minska husets energikonsumtion. En annan faktor som påverkar detta är självklart de vitvaror man väljer till huset, och om möjligt bör man välja sådana som har den bästa energiklassificeringen, A+++. Iakttar man alla dessa faktorer när man bygger sitt hus är man på god väg att skapa ett boende som är hållbart för framtiden.

Även om du inte håller på med ett byggprojekt själv, utan investerar i andras fastighetsprojekt, kan du ändå ha miljön i åtanke genom att välja att investera dina pengar i sådana projekt som strävar efter hållbarhet. På Tessin.se hittar du flera fastighetsprojekt som är tillgängliga för investering. Klicka här för att se dem, och hitta ett hållbart projekt som passar dig.